Missie & visie

Missie

Het is de missie van &Tennis om mentale training praktisch en toegankelijk te maken voor iedereen.

Visie

Naast je techniek, tactiek en fysiek, kun je ook je mentale vaardigheden trainen! &Tennis benadert tennis vanuit een mentaal perspectief en brengt je mentale training op een praktische en laagdrempelige manier.

&Tennis richt zich niet alleen op talenten of professionals. Tennis is een mentale sport en deze mentale factoren zijn van toepassing op iedere tennisser; van jong tot oud, van beginner tot prof. Veel aspecten kun je zelf beïnvloeden, trainen en optimaliseren. &Tennis laat je kennis maken met de mentale aspecten van tennis en leert je strategieën om je mentale vaardigheden te trainen.

  Auteurs

Yoran Verschoor

Yoran Verschoor

Yoran Verschoor MSc. is sociaal- en organisatiepsycholoog, sportpsycholoog VSPN® en tenniscoach (KNLTB A en B-licentie).
Lees meer

Honzik Pavel

Honzik Pavel

Honzik Pavel Msc. is docent van de KNLTB Tennisleraar-3 opleiding, sportpsycholoog en tenniscoach (KNLTB A, B en C-licentie).
Lees meer