Toewijding
Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Wat drijft je als tennisser? Waarom vind je het spelletje zo leuk? Waarom ga je elke keer weer trainen? Je motieven spelen hierbij een belangrijke rol. Wat motiveert jou om te tennissen? Er zijn verschillende dingen die een tennisser kunnen motiveren: plezier, fitheid, sociale contacten, zelfwaardering, progressie en/of competitie. Er zijn ook zaken die je kunnen demotiveren. Zet maar eens een ontkenning voor de genoemde aspecten. Geen plezier een geen progressie kunnen enorm demotiverend werken! Ook een conflict met andere activiteiten kan de motivatie om te tennissen beïnvloeden. Kom je bijvoorbeeld in de knoop met een andere hobby, met je werk of met sociale activiteiten?

Motivatie op de tennisbaan wordt ook wel eens vergeleken met een ‘innerlijk vuurtje’. Bij elke tennisser zijn er factoren te benoemen die dit vuurtje aan kunnen wakkeren. De ene persoon krijgt zin om te tennissen als hij naar de toppers kijkt op tv. De andere persoon krijgt zin om te tennissen als het buiten lekker weer is. Zo zijn er ook factoren te benoemen die je ‘innerlijke vuurtje’ kunnen doven.

Om meer inzicht te krijgen in de motivatie van een tennisser, maken we onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit. Je vindt tennis een leuk spelletje en wil er graag beter in worden. Daarbij heb je misschien bepaalde doelen die je wilt halen. Intrinsieke motivatie is een krachtige en langdurige energiebron, het is de liefhebber in jou! Extrinsieke motivatie komt van buitenaf. Je raakt bijvoorbeeld gemotiveerd doordat iemand zegt dat je niet kunt winnen van een andere speler. Of je speelt graag voor een bepaalde beloning: het lekkere drankje of misschien wel voor een prijs.

Beide vormen van motivatie kunnen krachtig zijn. Het verschil zit hem met name in de duur van het effect. Het effect van extrinsieke motivatie is vaak van korte duur, terwijl de liefhebber in jou (intrinsieke motivatie) altijd blijft. Ook is de speloriëntatie verschillend. De intrinsieke motivatie is taakgeoriënteerd, de vaardigheid beheersen is belangrijker dan winnen. De extrinsieke motivatie is meer georiënteerd op het resultaat, de competitie en het ‘willen winnen’ speelt een belangrijke rol.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste kenmerken van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Beantwoord aan de hand van deze dimensie eens de volgende vraag:

Aan welke kant van de motivatiedimensie bevindt Roger Federer zich op dit moment in zijn carrière? De intrinsieke of de extrinsieke kant? Kun je een speler noemen die zich wat meer aan de andere kant van deze dimensie bevindt?

 Intrinsieke motivatie  versus  Extrinsieke motivatie
 Van binnenuit    Van buitenaf
 Voldoening uit taak    Voldoening uit iets externs
 Doelen, waarden    Beloning of straf
 Sterk motiverend effect    Effect neemt sterk af!!
 Vaardigheid boven winnen    Competitie boven training

 

  Citaat
"Elk moment telt, daarom heb ik ook altijd ontzettend hard getraind."
- Rafael Nadal, Rafa
  Boeken
  Media
Media
 

Roger Federer over toewijding en druk